Neprimjereni grafiti na info ploči u parku na Monte Zaru

Riješeno Neprimjereni grafiti na info ploči u parku na Monte Zaru

Neprimjeren natpis, grafit

U fazi razmatranja Neprimjeren natpis, grafit

Na rivi, u malom parkiću na kamenom zidiću stoje više vremena iscrtani grafiti

Primljeno Na rivi, u malom parkiću na kamenom zidiću stoje više vremena iscrtani grafiti

Invazija grafita na Stoji se nastavlja

Primljeno Invazija grafita na Stoji se nastavlja

Grafiti

Riješeno Grafiti

Grafiti

Primljeno Grafiti

Grafiti

Riješeno Grafiti

postupak ciscenja kabine za presvlacenje na Valkanama

Riješeno postupak ciscenja kabine za presvlacenje na Valkanama

Molim vas uklonit grafit

Riješeno Molim vas uklonit grafit

Potrebno ukloniti natpise

Riješeno Potrebno ukloniti natpise

Proteklih mjeseci je velik broj autobusnih stajališta na Stoji išaran

Riješeno Proteklih mjeseci je velik broj autobusnih stajališta na Stoji išaran

Neprimjereni grafiti

Primljeno Neprimjereni grafiti

Autobusna stajališta išarana markerom

Riješeno Autobusna stajališta išarana markerom

Potrebno uklonit grafite

Riješeno Potrebno uklonit grafite

Neprimjereni i uvredljivi simboli

Riješeno Neprimjereni i uvredljivi simboli

Uklonit grafit

Riješeno Uklonit grafit

Neprimjereni natpis

Riješeno Neprimjereni natpis

Neprimjereni grafiti

Riješeno Neprimjereni grafiti

Pošarane ovce

Riješeno Pošarane ovce

Pošarano staklo

Riješeno Pošarano staklo

Ustaški simbol

Riješeno Ustaški simbol

Ustaški simbol

Riješeno Ustaški simbol

Uredenje zida

Riješeno Uredenje zida

Ustaška obilježja

Riješeno Ustaška obilježja

Grafiti

Riješeno Grafiti