Na lokaciji Fižela, se duze vrijeme nalaze gomile plasticnih vreca punih otpada

U izradi Na lokaciji Fižela, se duze vrijeme nalaze gomile plasticnih vreca punih otpada

Smeće po šumi

Primljeno Smeće po šumi

Iscupan znak

U izradi Iscupan znak

Iščupan znak "zabranjeno odlaganje otpada"

U izradi Iščupan znak "zabranjeno odlaganje otpada"

Smece na ulazu kod sume

U izradi Smece na ulazu kod sume

Krupni otpad na kraju Vitezićeve ulice

Riješeno Krupni otpad na kraju Vitezićeve ulice

Divlji otpad smeća

Riješeno Divlji otpad smeća

Prijedlog za kamere - Ilegalno odlagalište otpada

Riješeno Prijedlog za kamere - Ilegalno odlagalište otpada

Puno otpada na cesti

Riješeno Puno otpada na cesti

Odlagaliste smeca

Riješeno Odlagaliste smeca

Smece na putu

Riješeno Smece na putu

Već preko godinu dana se stvara građevinski deponij

U izradi Već preko godinu dana se stvara građevinski deponij

Ilegalno odlagalište otpada kod ulice Vallelunga u Štinjanu

Primljeno Ilegalno odlagalište otpada kod ulice Vallelunga u Štinjanu

Ilegalno odlagalište otpada kod Palacine na Hidrobazi

Riješeno Ilegalno odlagalište otpada kod Palacine na Hidrobazi

Divlje odlagalište smeća u ulici Vallelunga

Riješeno Divlje odlagalište smeća u ulici Vallelunga

Ostavljen otpad nasred ceste kod pizzerije Asterix

Riješeno Ostavljen otpad nasred ceste kod pizzerije Asterix

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Konstantno izbacivanje krupnog otpada na kraju Vitezićeve ulice

Riješeno Konstantno izbacivanje krupnog otpada na kraju Vitezićeve ulice

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad