Potrebno je ukloniti ovaj otpad

Riješeno Potrebno je ukloniti ovaj otpad

Neprikladno odlaganje otpada

Riješeno Neprikladno odlaganje otpada

Potrebno pokupiti otpad

Riješeno Potrebno pokupiti otpad

Građevinski materijal (lungomare)

Riješeno Građevinski materijal (lungomare)

Mjesec dana se dio kreveta nalazi na nogostupu

Riješeno Mjesec dana se dio kreveta nalazi na nogostupu

Ostaci dugo mjesečne sanacije zida kod Rojca

Riješeno Ostaci dugo mjesečne sanacije zida kod Rojca

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Krevet na nogostupu

Riješeno Krevet na nogostupu

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

 Gomila otpada

Riješeno Gomila otpada

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Otpad

Riješeno Otpad

Krupan otpad

Riješeno Krupan otpad

Smeće van kontejnera

Riješeno Smeće van kontejnera

Smeće kraj parkinga

Nerješivo Smeće kraj parkinga

Ilegalni otpad

Nerješivo Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Neprimjereno bacanje otpada

Riješeno Neprimjereno bacanje otpada

Smeće

Riješeno Smeće

Nepropisno odlaganje otpada

Riješeno Nepropisno odlaganje otpada

Otpad

Riješeno Otpad

Hrpa smeća

Riješeno Hrpa smeća

Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Smece uz zaobilaznicu

Riješeno Smece uz zaobilaznicu