Građevinski otpad na šumskom putu u Valdebeku

Primljeno Građevinski otpad na šumskom putu u Valdebeku

Divlje odlagalište otpada

Primljeno Divlje odlagalište otpada

Smeće po šumi

Primljeno Smeće po šumi

Ilegalno odlagalište otpada kod ulice Vallelunga u Štinjanu

Primljeno Ilegalno odlagalište otpada kod ulice Vallelunga u Štinjanu

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Ilegalno odlaganje krupnog otpada u šumi u Štinjanu

Primljeno Ilegalno odlaganje krupnog otpada u šumi u Štinjanu

Glomazni otpad

Primljeno Glomazni otpad

Bolnički krevet na ulici

Primljeno Bolnički krevet na ulici

divlje odlagalište otpada se nalazi u šumici na Valdebeku

Primljeno divlje odlagalište otpada se nalazi u šumici na Valdebeku

Ilegalno gomilanje smeća

Primljeno Ilegalno gomilanje smeća

Odbačeni otpad

Primljeno Odbačeni otpad

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Krupni otpad

Primljeno Krupni otpad

Krupni otpad

Primljeno Krupni otpad

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Leti smeće

Primljeno Leti smeće