Ne radi svjetlo javne rasvjete na Radicevoj ulici pored broja 37

Primljeno Ne radi svjetlo javne rasvjete na Radicevoj ulici pored broja 37

 Neispravna rasvjeta

Primljeno Neispravna rasvjeta

Zivica progutala javnu rasvjetu

Primljeno Zivica progutala javnu rasvjetu

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Nakrivljen stup rasvjeta

Primljeno Nakrivljen stup rasvjeta

Kvar javne rasvjete

Primljeno Kvar javne rasvjete

Ne radi rasvjeta

Primljeno Ne radi rasvjeta

Potrebna javna rasvjeta

Primljeno Potrebna javna rasvjeta

Potrebna javna rasvjeta

Primljeno Potrebna javna rasvjeta

Nema rasvjete

Primljeno Nema rasvjete

Potrebna javna rasvjeta

Primljeno Potrebna javna rasvjeta

Nakrivljena ulična rasvjeta

Primljeno Nakrivljena ulična rasvjeta