Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

Riješeno Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

Šljunak na šetnici

Riješeno Šljunak na šetnici

Ukradena klupa

Riješeno Ukradena klupa

Tabla za zabranu kupanja kučnih ljubimaca

Riješeno Tabla za zabranu kupanja kučnih ljubimaca

Molimo poravnati šljunak

Riješeno Molimo poravnati šljunak

Potrebna sanacija

Riješeno Potrebna sanacija

Smarad (lungomare)

Riješeno Smarad (lungomare)

Potrebno poravnati šljunak

Riješeno Potrebno poravnati šljunak

Nova faza uređenja plaže Hidrobaze u Štinjanu

Riješeno Nova faza uređenja plaže Hidrobaze u Štinjanu

Građevinski materijal u prirodnom bazenu

Riješeno Građevinski materijal u prirodnom bazenu

Potrebno je očistiti Gortanovu uvalu

Riješeno Potrebno je očistiti Gortanovu uvalu

Potrebne klupice

Riješeno Potrebne klupice

Uklanjanje bespravnih molova

Riješeno Uklanjanje bespravnih molova

 Uređenje obalnog pojasa Hidrobaze

Riješeno Uređenje obalnog pojasa Hidrobaze