Auto parkiran u Tommaseovoj na raskrizju prema vili Vulin

U izradi Auto parkiran u Tommaseovoj na raskrizju prema vili Vulin

Problem prometa u ulici Castropola

U izradi Problem prometa u ulici Castropola

Neprimjereno parkiranje

U izradi Neprimjereno parkiranje

Neprimjereno parkiranje

U izradi Neprimjereno parkiranje

Motor

Riješeno Motor

Vec dva dana je ovako parkiran

Riješeno Vec dva dana je ovako parkiran

Svakodnevno parkiranje bezobraznih vozača na zelenoj površini

Riješeno Svakodnevno parkiranje bezobraznih vozača na zelenoj površini

Parkirana vozila na zelenoj površini

Riješeno Parkirana vozila na zelenoj površini

Svakodnevno auto parkiran od jutra do mraka na cesti ulaz na otok Katarina

Primljeno Svakodnevno auto parkiran od jutra do mraka na cesti ulaz na otok Katarina

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Nepravilno parkiranje

Riješeno Nepravilno parkiranje

Nepravilno parkiranje

Riješeno Nepravilno parkiranje

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Redovito parkiranje na zelenu površinu

Riješeno Redovito parkiranje na zelenu površinu

Nelegalno parkiranje

Riješeno Nelegalno parkiranje

Parkiranje na zelenoj povrsini

Riješeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Opasno pariranje

Riješeno Opasno pariranje

Vrlo opasna parkiranja

Riješeno Vrlo opasna parkiranja

Opasno parkiranje

Riješeno Opasno parkiranje

Bahato parkiranje

Riješeno Bahato parkiranje

Opasno parkiranje

Riješeno Opasno parkiranje

Opasno parkiranje

Riješeno Opasno parkiranje

Konstantno nepropisno opasno pariranje

Riješeno Konstantno nepropisno opasno pariranje