Svakodnevno auto parkiran od jutra do mraka na cesti ulaz na otok Katarina

Primljeno Svakodnevno auto parkiran od jutra do mraka na cesti ulaz na otok Katarina

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Bepravilno parkiranje na nogostupu

Primljeno Bepravilno parkiranje na nogostupu

Neptimjereno parkiranje

Primljeno Neptimjereno parkiranje

Neprimjereno parkiranje

Primljeno Neprimjereno parkiranje

Nepravilno parkirana vozila

Primljeno Nepravilno parkirana vozila

Neprimjereno parkiranje

Primljeno Neprimjereno parkiranje

Neprimjereno parkiranje

Primljeno Neprimjereno parkiranje

Ilegalno korištenje javne površine

Primljeno Ilegalno korištenje javne površine

Nelegalna parkiranje

Primljeno Nelegalna parkiranje