Potrebna prometna ogledala

Primljeno Potrebna prometna ogledala

Potrebna prometna intervencija

U izradi Potrebna prometna intervencija

Molimo vas sanirajte ovaj uspon

Riješeno Molimo vas sanirajte ovaj uspon

Živica od privatne kuće ide skroz na cestu i pokriva znakove

Riješeno Živica od privatne kuće ide skroz na cestu i pokriva znakove

Rupe u cesti. Črnjina 25

Riješeno Rupe u cesti. Črnjina 25

Slaba vidljivost

Riješeno Slaba vidljivost

udubljena cesta ulica Velog Jože kod dvorane Mate Parlov

Riješeno udubljena cesta ulica Velog Jože kod dvorane Mate Parlov

Rupa na Padukjskom putu pola metra od ceste

Riješeno Rupa na Padukjskom putu pola metra od ceste

Ulica Marsovog polja Oštećenje asfalta

U fazi razmatranja Ulica Marsovog polja Oštećenje asfalta

Mogućnost asfaltiranja parkinga ili nasipavanja dodatnog šljunka

Riješeno Mogućnost asfaltiranja parkinga ili nasipavanja dodatnog šljunka

Način na koji je HEP doveo u prijašnje stanje

U fazi razmatranja Način na koji je HEP doveo u prijašnje stanje

Ovako he HEP vratio u pređašnje stanje odvodnju

U fazi razmatranja Ovako he HEP vratio u pređašnje stanje odvodnju

HITNO potrebna sanacija ruba kolnika

Primljeno HITNO potrebna sanacija ruba kolnika

Zasaditi dva stabla

Primljeno Zasaditi dva stabla

z kojeg razloga nije sređen prostor kod križanja zaobilaznice ka Vidikovcu

Primljeno z kojeg razloga nije sređen prostor kod križanja zaobilaznice ka Vidikovcu

Potrebno je prometno ogledalo radi sigurnijeg izlaska iz ulice

Primljeno Potrebno je prometno ogledalo radi sigurnijeg izlaska iz ulice

Vise kablovi

Primljeno Vise kablovi

Porezat zivicu

Primljeno Porezat zivicu

Problem sa klupicom

Primljeno Problem sa klupicom

Potrebno uredit parking

Primljeno Potrebno uredit parking

Lokve ispred zgrade

Primljeno Lokve ispred zgrade

Blato na prometnici

Riješeno Blato na prometnici

Potrebno asfaltirat

Primljeno Potrebno asfaltirat

Podigao se asvalt

Primljeno Podigao se asvalt