Potrebno sanirati nogostup

Riješeno Potrebno sanirati nogostup

Grane se nadvile nad cestu

Riješeno Grane se nadvile nad cestu

Betonski komadi na izlazu s zaobilaznice

Riješeno Betonski komadi na izlazu s zaobilaznice

Postavlja barikade na javnom parkiralištu

Riješeno Postavlja barikade na javnom parkiralištu

Blato na cesti

Riješeno Blato na cesti

Razbijena stepenica

U fazi razmatranja Razbijena stepenica

Godinama raskopan pločnik

Riješeno Godinama raskopan pločnik

Ostavljena fleksibilna cijev

Riješeno Ostavljena fleksibilna cijev

Propali šahtovi

Riješeno Propali šahtovi

Ukraden stupić

Riješeno Ukraden stupić

Potrebno je sanirati oštećenje (rupu)

Riješeno Potrebno je sanirati oštećenje (rupu)

Građevinski radovi

Riješeno Građevinski radovi

Uredit znak

Riješeno Uredit znak

Prljavo parkiralište

Nerješivo Prljavo parkiralište

Srušio se znak

Riješeno Srušio se znak

aht pun vode i jako smrdi

Riješeno aht pun vode i jako smrdi

Uklanjanje divljih biljka

Riješeno Uklanjanje divljih biljka

Opasno raskršće

Riješeno Opasno raskršće

Propali šahtovi

Riješeno Propali šahtovi

Bolji putokazi

U fazi razmatranja Bolji putokazi

Produžit zeleno na semaforu

Riješeno Produžit zeleno na semaforu

Potreban trotoar

U fazi razmatranja Potreban trotoar

Sanaccija

Riješeno Sanaccija

Izmještanje parkirnog automata

Riješeno Izmještanje parkirnog automata

Kontinuitet nogostupa

Primljeno Kontinuitet nogostupa