Sanacija parkića

Riješeno Sanacija parkića

Potrebno dovršit uređenje igrališta

Riješeno Potrebno dovršit uređenje igrališta

Obrastao i neuredan parkić

Riješeno Obrastao i neuredan parkić

Prijedlog dana otvorenih vrata za dječje aktivnosti

Riješeno Prijedlog dana otvorenih vrata za dječje aktivnosti

Potrebno sanirati dječje igralište

Riješeno Potrebno sanirati dječje igralište

Uređeno još jedno dječje igralište

Riješeno Uređeno još jedno dječje igralište

Grad Pula nije izdao uporabnu dozvolu za opasnu baznu stanicu

Riješeno Grad Pula nije izdao uporabnu dozvolu za opasnu baznu stanicu

Grad Pula uložio 700 tisuća kuna u informatizaciju osnovnih škola

Riješeno Grad Pula uložio 700 tisuća kuna u informatizaciju osnovnih škola

Čak 10 od 11 pulskih osnovnih škola želi uvesti STEM tehnologiju u školstvo

Riješeno Čak 10 od 11 pulskih osnovnih škola želi uvesti STEM tehnologiju u školstvo

Gomila smeća na igralištu kod škole Veruda

Riješeno Gomila smeća na igralištu kod škole Veruda

Opasni kablovi na dohvat djece

Riješeno Opasni kablovi na dohvat djece