Sanacija parkića

Riješeno Sanacija parkića

Uređenje parkića

Uređenje parkića

Obrastao i neuredan parkić

Riješeno Obrastao i neuredan parkić

Prijedlog dana otvorenih vrata za dječje aktivnosti

Riješeno Prijedlog dana otvorenih vrata za dječje aktivnosti

Potrebno dovršit uređenje igrališta

Riješeno Potrebno dovršit uređenje igrališta

Potrebno sanirati dječje igralište

Riješeno Potrebno sanirati dječje igralište

Gomila smeća na igralištu kod škole Veruda

Riješeno Gomila smeća na igralištu kod škole Veruda

Račune za marendu OŠ šijana

U izradi Račune za marendu OŠ šijana

Opasni kablovi na dohvat djece

Riješeno Opasni kablovi na dohvat djece