Ponovno potrgan trampolin u parku na Trgu kralja Tomislava, djeci nozice propadaju

Riješeno Ponovno potrgan trampolin u parku na Trgu kralja Tomislava, djeci nozice propadaju

Ljuljačka za invalide

Primljeno Ljuljačka za invalide

Potrebna je hitna sanacija trampolina koji je vec neko duze vrijeme puknut

Primljeno Potrebna je hitna sanacija trampolina koji je vec neko duze vrijeme puknut

Terasa od kafića na Valkanama opasna

Riješeno Terasa od kafića na Valkanama opasna

Dječije igralište na Verudi nije adekvatno svo ograđeno

U fazi razmatranja Dječije igralište na Verudi nije adekvatno svo ograđeno

Potrebno uredit igralište

Riješeno Potrebno uredit igralište

Potrebna zaštitna ograda

U fazi razmatranja Potrebna zaštitna ograda

Nužan popravak

Riješeno Nužan popravak

Sanacija parkića

Riješeno Sanacija parkića

Uređenje parkića

Uređenje parkića

Obrastao i neuredan parkić

Riješeno Obrastao i neuredan parkić

Prijedlog dana otvorenih vrata za dječje aktivnosti

Riješeno Prijedlog dana otvorenih vrata za dječje aktivnosti

Potrebno dovršit uređenje igrališta

Riješeno Potrebno dovršit uređenje igrališta

Potrebno sanirati dječje igralište

Riješeno Potrebno sanirati dječje igralište

Gomila smeća na igralištu kod škole Veruda

Riješeno Gomila smeća na igralištu kod škole Veruda

Račune za marendu OŠ šijana

U izradi Račune za marendu OŠ šijana

Opasni kablovi na dohvat djece

Riješeno Opasni kablovi na dohvat djece