Potrgan trampolin

Riješeno Potrgan trampolin

Nedostaci u parku na Verudeli

Riješeno Nedostaci u parku na Verudeli

Ljuljačka za invalide

Riješeno Ljuljačka za invalide

Potrebno izvršiti sanaciju zaštitne ograde na igralištu MO Vidikovac

Riješeno Potrebno izvršiti sanaciju zaštitne ograde na igralištu MO Vidikovac

Sprave za vježbanje opasne za korištenje.

Nerješivo Sprave za vježbanje opasne za korištenje.

Pijesak na bočalištu

U fazi razmatranja Pijesak na bočalištu

Potrebno sanirati ogradu

Riješeno Potrebno sanirati ogradu

Puknula sprava

Riješeno Puknula sprava

Table za javni red i mir

Riješeno Table za javni red i mir

Popravak koševa

Riješeno Popravak koševa

Nedovršeno igralište

Riješeno Nedovršeno igralište

Lokve na igralištu

Riješeno Lokve na igralištu

Pitka voda

Riješeno Pitka voda

Uništena guma za zaštitu djece

Riješeno Uništena guma za zaštitu djece

Lokacija igrališta

Riješeno Lokacija igrališta

Uništene table

Riješeno Uništene table

Potrebno popravit koševe

Riješeno Potrebno popravit koševe

Popravak koševa

Riješeno Popravak koševa