Savijena i srušena stabla

Riješeno Savijena i srušena stabla

Rasklimane klupe

Riješeno Rasklimane klupe

Potrebno zaljevati nova stabla

Riješeno Potrebno zaljevati nova stabla

Parking za parkić

Riješeno Parking za parkić

Pohvala za sadnju stabla

Riješeno Pohvala za sadnju stabla

Ne radi niti jedan od podnih reflektora u parku

Riješeno Ne radi niti jedan od podnih reflektora u parku

Potrebna tabla

Riješeno Potrebna tabla

Opasno stablo počelo prijetit

Riješeno Opasno stablo počelo prijetit

Zeleni otpad

Riješeno Zeleni otpad

Park pun smeća

Riješeno Park pun smeća

Razbijena klupa

Riješeno Razbijena klupa

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Potrebno pokositi

Riješeno Potrebno pokositi

Potrebno uredit šetnicu

Riješeno Potrebno uredit šetnicu

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Stabla na bolničkom parkingu

Riješeno Stabla na bolničkom parkingu

Potrebno pokositi

Riješeno Potrebno pokositi

Hortikularni prijedlog

Riješeno Hortikularni prijedlog

Visi grana

Riješeno Visi grana

Uljepšava se Spomenik Puli na Vidikovcu

Riješeno Uljepšava se Spomenik Puli na Vidikovcu

Potrebno je pročistiti odvodnu rešetku

Riješeno Potrebno je pročistiti odvodnu rešetku

Signalizacija i kante

Riješeno Signalizacija i kante

Treba konacno urediti zeleni okolis

Riješeno Treba konacno urediti zeleni okolis

Obogaćuje se zeleni fond Grada

Riješeno Obogaćuje se zeleni fond Grada