Opasne grane

Riješeno Opasne grane

 Ne uređena zelena površina

Riješeno Ne uređena zelena površina

Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Riješeno Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Nestala tabla

Riješeno Nestala tabla

Savijena i srušena stabla

Riješeno Savijena i srušena stabla

Rasklimane klupe

Riješeno Rasklimane klupe

Potrebno zaljevati nova stabla

Riješeno Potrebno zaljevati nova stabla

Parking za parkić

Riješeno Parking za parkić

Pohvala za sadnju stabla

Riješeno Pohvala za sadnju stabla

Ne radi niti jedan od podnih reflektora u parku

Riješeno Ne radi niti jedan od podnih reflektora u parku

Potrebna tabla

Riješeno Potrebna tabla

Opasno stablo počelo prijetit

Riješeno Opasno stablo počelo prijetit

Zeleni otpad

Riješeno Zeleni otpad

Park pun smeća

Riješeno Park pun smeća

Razbijena klupa

Riješeno Razbijena klupa

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Potrebno pokositi

Riješeno Potrebno pokositi

Potrebno uredit šetnicu

Riješeno Potrebno uredit šetnicu

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Stabla na bolničkom parkingu

Riješeno Stabla na bolničkom parkingu

Potrebno pokositi

Riješeno Potrebno pokositi

Hortikularni prijedlog

Riješeno Hortikularni prijedlog

Visi grana

Riješeno Visi grana

Uljepšava se Spomenik Puli na Vidikovcu

Riješeno Uljepšava se Spomenik Puli na Vidikovcu