Opasna šuma

Riješeno Opasna šuma

Psi bez povodca

Riješeno Psi bez povodca

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Hidrobaza puna odlomljenih grana

Riješeno Hidrobaza puna odlomljenih grana

potrebno pokositi ispred zgrade u Puli

Riješeno potrebno pokositi ispred zgrade u Puli

Košnja vernalska ulica broj 13

Riješeno Košnja vernalska ulica broj 13

Molimo pokositi visoku travu Lošinjska ulica

Riješeno Molimo pokositi visoku travu Lošinjska ulica

Oleanderi se suše , trebalo bi aktivirati zaljevanje i pokupiti smeče

Riješeno Oleanderi se suše , trebalo bi aktivirati zaljevanje i pokupiti smeče

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Duboka trava blizu ceste

Riješeno Duboka trava blizu ceste

Košenje trave na dječjem igralištu

Riješeno Košenje trave na dječjem igralištu

Opasne grane

Riješeno Opasne grane

 Ne uređena zelena površina

Riješeno Ne uređena zelena površina

Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Riješeno Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Nestala tabla

Riješeno Nestala tabla

Savijena i srušena stabla

Riješeno Savijena i srušena stabla

Rasklimane klupe

Riješeno Rasklimane klupe

Potrebno zaljevati nova stabla

Riješeno Potrebno zaljevati nova stabla

Parking za parkić

Riješeno Parking za parkić

Pohvala za sadnju stabla

Riješeno Pohvala za sadnju stabla

Ne radi niti jedan od podnih reflektora u parku

Riješeno Ne radi niti jedan od podnih reflektora u parku

Potrebna tabla

Riješeno Potrebna tabla

Opasno stablo počelo prijetit

Riješeno Opasno stablo počelo prijetit

Zeleni otpad

Riješeno Zeleni otpad

Park pun smeća

Riješeno Park pun smeća