Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Riješeno Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

 Ne uređena zelena površina

Riješeno Ne uređena zelena površina

Nestala tabla

Riješeno Nestala tabla

Savijena i srušena stabla

Riješeno Savijena i srušena stabla

Potrebno zaljevati nova stabla

Riješeno Potrebno zaljevati nova stabla

Rasklimane klupe

Riješeno Rasklimane klupe

Pohvala za sadnju stabla

Riješeno Pohvala za sadnju stabla

Parking za parkić

Riješeno Parking za parkić

Park pun smeća

Riješeno Park pun smeća

Ne radi niti jedan od podnih reflektora u parku

Riješeno Ne radi niti jedan od podnih reflektora u parku

Potrebna tabla

Riješeno Potrebna tabla

Opasno stablo počelo prijetit

Riješeno Opasno stablo počelo prijetit

Zeleni otpad

Riješeno Zeleni otpad

Potrebno uredenje

Nerješivo Potrebno uredenje

Razbijena klupa

Riješeno Razbijena klupa

Neuredna zelena površina

U fazi razmatranja Neuredna zelena površina

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Potrebno pokositi

Riješeno Potrebno pokositi

Suha stabla

Nerješivo Suha stabla

Potrebno pokositi

Nerješivo Potrebno pokositi

Stabla na bolničkom parkingu

Riješeno Stabla na bolničkom parkingu

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Potrebno uredit šetnicu

Riješeno Potrebno uredit šetnicu

Potrebno pokositi

Riješeno Potrebno pokositi

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit