Sanacija dijelova kolnika na Partizanskom putu za kvalitetnije prometovanje

Riješeno Sanacija dijelova kolnika na Partizanskom putu za kvalitetnije prometovanje

Eko akcija čišćenja uvale Saccorgiana

Riješeno Eko akcija čišćenja uvale Saccorgiana

Brojni radovi na održavanju prometnih površina

Riješeno Brojni radovi na održavanju prometnih površina

Popravci oštećenja na kolnicima

Riješeno Popravci oštećenja na kolnicima

Orezivanje i uređenje krošnji stabala na području grada

Riješeno Orezivanje i uređenje krošnji stabala na području grada

Grad Pula nije izdao uporabnu dozvolu za opasnu baznu stanicu

Riješeno Grad Pula nije izdao uporabnu dozvolu za opasnu baznu stanicu

Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta

Riješeno Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta

Uklanjaju se grafiti u užem centru Pule

Riješeno Uklanjaju se grafiti u užem centru Pule

Uređuju se zelene gradske površine

Riješeno Uređuju se zelene gradske površine

Sadnja 20 stabla na više lokacija

Riješeno Sadnja 20 stabla na više lokacija

Sanacija pročelja na Forumu 2

Riješeno Sanacija pročelja na Forumu 2