Sanacija dijelova kolnika na Partizanskom putu za kvalitetnije prometovanje

Riješeno Sanacija dijelova kolnika na Partizanskom putu za kvalitetnije prometovanje

Brojni radovi na održavanju prometnih površina

Riješeno Brojni radovi na održavanju prometnih površina

Popravci oštećenja na kolnicima

Riješeno Popravci oštećenja na kolnicima

Grad Pula nije izdao uporabnu dozvolu za opasnu baznu stanicu

Riješeno Grad Pula nije izdao uporabnu dozvolu za opasnu baznu stanicu

Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta

Riješeno Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta

Uklanjaju se grafiti u užem centru Pule

Riješeno Uklanjaju se grafiti u užem centru Pule

Sanacija pročelja na Forumu 2

Riješeno Sanacija pročelja na Forumu 2