Čak 10 od 11 pulskih osnovnih škola želi uvesti STEM tehnologiju u školstvo

Riješeno Čak 10 od 11 pulskih osnovnih škola želi uvesti STEM tehnologiju u školstvo

Grad Pula uložio 700 tisuća kuna u informatizaciju osnovnih škola

Riješeno Grad Pula uložio 700 tisuća kuna u informatizaciju osnovnih škola

Novi štandovi na pulskoj tržnici

Riješeno Novi štandovi na pulskoj tržnici

Obnovljena zračna luka

Riješeno Obnovljena zračna luka

Hortikulturalno uređenje kružnog toka u Šijani

Riješeno Hortikulturalno uređenje kružnog toka u Šijani

42 nova besplatna parkirališna mjesta

Riješeno 42 nova besplatna parkirališna mjesta

Grad Pula nastavlja obnovu pročelja i krovova zgrada kroz projekt Dolcevita

Riješeno Grad Pula nastavlja obnovu pročelja i krovova zgrada kroz projekt Dolcevita

Postavljanje novih semafora na Kaštanjeru

Riješeno Postavljanje novih semafora na Kaštanjeru

Nova faza uređenja plaže Hidrobaze u Štinjanu

Riješeno Nova faza uređenja plaže Hidrobaze u Štinjanu

Rotor kod benzinske na Velom Vrhu

U izradi Rotor kod benzinske na Velom Vrhu

 Uređenje obalnog pojasa Hidrobaze

Riješeno Uređenje obalnog pojasa Hidrobaze

Uklanjanje bespravnih molova

Riješeno Uklanjanje bespravnih molova

Pula za 10 milijuna eura dobiva trgovačko-zabavni centar na 30.000 četvornih metara

Riješeno Pula za 10 milijuna eura dobiva trgovačko-zabavni centar na 30.000 četvornih metara

Postavljene fitness sprave u šumici na Gregovici

Riješeno Postavljene fitness sprave u šumici na Gregovici

Uređuje se igralište u ulici Kamenjak na Verudi

Riješeno Uređuje se igralište u ulici Kamenjak na Verudi

20 novih autobusa na prirodni plin

Riješeno 20 novih autobusa na prirodni plin

Rekonstrukcija De Villeovog uspona

Riješeno Rekonstrukcija De Villeovog uspona

Riješeno Nova kuhinja škole Centar vrijedna milijun kuna

Postavljanje podzemnih posuda za otpad

Riješeno Postavljanje podzemnih posuda za otpad

Postavljanje nadstrešnica na autobusna stajališta

Riješeno Postavljanje nadstrešnica na autobusna stajališta

Preseljenje odjela za dijagnostiku, radiologiju i nuklearnu medicinu Opće bolnice Pula

Riješeno Preseljenje odjela za dijagnostiku, radiologiju i nuklearnu medicinu Opće bolnice Pula

Zamjena 26 km starog cjevovoda od Barbana do Pule

Riješeno Zamjena 26 km starog cjevovoda od Barbana do Pule

Uređenje Trga kralja Tomislava na Verudi

Riješeno Uređenje Trga kralja Tomislava na Verudi

Sanira se stotinjak metara mola na Bunarini

Riješeno Sanira se stotinjak metara mola na Bunarini

Izgradnja spoja Radničke ulice s Ulicom Sv. Jurja u Šijani

Riješeno Izgradnja spoja Radničke ulice s Ulicom Sv. Jurja u Šijani