Ne odnose smeće

Riješeno Ne odnose smeće

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Postavlja barikade na javnom parkiralištu

Riješeno Postavlja barikade na javnom parkiralištu

Potrebno dignuti auto

Riješeno Potrebno dignuti auto

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Preko 6mj napušteno vozilo

Riješeno Preko 6mj napušteno vozilo

Blato na cesti

Riješeno Blato na cesti

OPREZ rasvjetni stup pod NAPONOM

Riješeno OPREZ rasvjetni stup pod NAPONOM

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Napuštena vozila

Riješeno Napuštena vozila

Bespravno parkiranje stanara

Riješeno Bespravno parkiranje stanara

Potrebno je ukloniti ovaj otpad

Riješeno Potrebno je ukloniti ovaj otpad

 Parkiranje na zelenim površinama

Riješeno Parkiranje na zelenim površinama

3 mjeseca stoji napušteno vozilo

Riješeno 3 mjeseca stoji napušteno vozilo

Više od godinu dana javna rasvjeta ne radi

Riješeno Više od godinu dana javna rasvjeta ne radi

Prevrnut kontejner

Riješeno Prevrnut kontejner

Betonski komadi na izlazu s zaobilaznice

Riješeno Betonski komadi na izlazu s zaobilaznice

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Potrebno je sanirati oštećenje (rupu)

Riješeno Potrebno je sanirati oštećenje (rupu)

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Neprikladno odlaganje otpada

Riješeno Neprikladno odlaganje otpada

Ukraden stupić

Riješeno Ukraden stupić

Neprimjereni i uvredljivi simboli

Riješeno Neprimjereni i uvredljivi simboli