Potrebno je sanirati oštećenje (rupu)

Riješeno Potrebno je sanirati oštećenje (rupu)

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Neprikladno odlaganje otpada

Riješeno Neprikladno odlaganje otpada

Ukraden stupić

Riješeno Ukraden stupić

Neprimjereni i uvredljivi simboli

Riješeno Neprimjereni i uvredljivi simboli

Propali šahtovi

Riješeno Propali šahtovi

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Ukradena klupa

Riješeno Ukradena klupa

Ostavljena fleksibilna cijev

Riješeno Ostavljena fleksibilna cijev

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Potrebno uklonit grafite

Riješeno Potrebno uklonit grafite

Godinama raskopan pločnik

Riješeno Godinama raskopan pločnik

Bahato postupanje izvođača HEPa - Radovi kabliranja na potezu Dokinke

Riješeno Bahato postupanje izvođača HEPa - Radovi kabliranja na potezu Dokinke

Opasnost od pada skure

Riješeno Opasnost od pada skure

Molim odvest smeće

Riješeno Molim odvest smeće

Sanacija parkića

Riješeno Sanacija parkića

Rasklimane klupe

Riješeno Rasklimane klupe

Neprimjeren svakodnevni parking

Riješeno Neprimjeren svakodnevni parking

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Potrebno pokupiti otpad

Riješeno Potrebno pokupiti otpad

Potrebno zaljevati nova stabla

Riješeno Potrebno zaljevati nova stabla

Građevinski materijal (lungomare)

Riješeno Građevinski materijal (lungomare)

Višemjesečna uzrupacija prostora

Riješeno Višemjesečna uzrupacija prostora