Slaba vidljivost

Riješeno Slaba vidljivost

Košnja vernalska ulica broj 13

Riješeno Košnja vernalska ulica broj 13

Molimo pokositi visoku travu Lošinjska ulica

Riješeno Molimo pokositi visoku travu Lošinjska ulica

Urusavanje zida u Usponu SV.Roka

Riješeno Urusavanje zida u Usponu SV.Roka

Nužan popravak

Riješeno Nužan popravak

Potrebne kante za smeće

Riješeno Potrebne kante za smeće

Najezda žohara u Valturskoj ulici

Riješeno Najezda žohara u Valturskoj ulici

Oleanderi se suše , trebalo bi aktivirati zaljevanje i pokupiti smeče

Riješeno Oleanderi se suše , trebalo bi aktivirati zaljevanje i pokupiti smeče

Opasno parkiranje

Riješeno Opasno parkiranje

Vrlo opasna parkiranja

Riješeno Vrlo opasna parkiranja

Opasno pariranje

Riješeno Opasno pariranje

Rupa na Padukjskom putu pola metra od ceste

Riješeno Rupa na Padukjskom putu pola metra od ceste

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

udubljena cesta ulica Velog Jože kod dvorane Mate Parlov

Riješeno udubljena cesta ulica Velog Jože kod dvorane Mate Parlov

Divlji otpad smeća

Riješeno Divlji otpad smeća

Krupni otpad na kraju Vitezićeve ulice

Riješeno Krupni otpad na kraju Vitezićeve ulice

Mogućnost asfaltiranja parkinga ili nasipavanja dodatnog šljunka

Riješeno Mogućnost asfaltiranja parkinga ili nasipavanja dodatnog šljunka

Molim vas uklonit grafit

Riješeno Molim vas uklonit grafit

Rupe u cesti. Črnjina 25

Riješeno Rupe u cesti. Črnjina 25

Javna rasvjeta, Barbalićeva 7

Riješeno Javna rasvjeta, Barbalićeva 7

Ulica Vidikovac ispred kucnog broja 56, ne svjetli javna rasvjeta

Riješeno Ulica Vidikovac ispred kucnog broja 56, ne svjetli javna rasvjeta

Napušteno vozilo u Vitezićevoj ulici

Riješeno Napušteno vozilo u Vitezićevoj ulici

Redovito parkiranje na zelenu površinu

Riješeno Redovito parkiranje na zelenu površinu

Opasno parkiranje

Riješeno Opasno parkiranje

Duboka trava blizu ceste

Riješeno Duboka trava blizu ceste