Napušteno vozilo na trotoaru

Riješeno Napušteno vozilo na trotoaru

Potrebna sanacija ceste

Riješeno Potrebna sanacija ceste

Ilegalno odložen građevinski otpad

Riješeno Ilegalno odložen građevinski otpad

Slučaj ulice Šantamarina

Riješeno Slučaj ulice Šantamarina

Previše blata

Riješeno Previše blata