Hodnik se pretvara u odlagalište

Primljeno Hodnik se pretvara u odlagalište

Neprimjereno parkiranje

Primljeno Neprimjereno parkiranje

Puna kanta

Riješeno Puna kanta

Napuštena vozila

Primljeno Napuštena vozila

Vise kablovi

Primljeno Vise kablovi

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Korijenje stabla sa slike je probilo i podiglo asfalt na kolniku i na pločniku

Primljeno Korijenje stabla sa slike je probilo i podiglo asfalt na kolniku i na pločniku

Pitka voda

Primljeno Pitka voda

Potrebno popravit portun

Primljeno Potrebno popravit portun

Bespravne gradnje

Primljeno Bespravne gradnje

Prljav ulaz u centralu

Primljeno Prljav ulaz u centralu

Napušten dio Grada

Primljeno Napušten dio Grada

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Porezat zivicu

Primljeno Porezat zivicu

Problem sa klupicom

Primljeno Problem sa klupicom

Potrebno uredit prilaz

Primljeno Potrebno uredit prilaz

Potrebno uredit parking

Primljeno Potrebno uredit parking

Neprimjereno parkiranje

Primljeno Neprimjereno parkiranje

Lokve ispred zgrade

Primljeno Lokve ispred zgrade

Blato na prometnici

Riješeno Blato na prometnici

Rezanje stabla

Primljeno Rezanje stabla