Ilegalno odlagalište otpada u šumici na Fortinu u Štinjanu

Primljeno Ilegalno odlagalište otpada u šumici na Fortinu u Štinjanu

Ilegalno odlagalište otpada kod Hidrobaze u Štinjanu

Primljeno Ilegalno odlagalište otpada kod Hidrobaze u Štinjanu

Počistit oko kontejnera

Riješeno Počistit oko kontejnera

Odbačene wc školjke

Riješeno Odbačene wc školjke

Neprimjereno odbačen otpad

Riješeno Neprimjereno odbačen otpad

Razbijena kanta

Riješeno Razbijena kanta

Kanta smeta prolazu

Riješeno Kanta smeta prolazu

Prijedlog da se premjeste kante

Riješeno Prijedlog da se premjeste kante

Šišanje trstike

Riješeno Šišanje trstike

Opet nepropisno odložen krupni otpad

Riješeno Opet nepropisno odložen krupni otpad

Krupni otpad nelegalno baćen

Riješeno Krupni otpad nelegalno baćen

Glomazan otpad

Riješeno Glomazan otpad

Čišćenje jesenskog lišća

Riješeno Čišćenje jesenskog lišća

Opasna grana

Riješeno Opasna grana