SmeĆe bačeno u šumu prema groblju od Punte

Primljeno SmeĆe bačeno u šumu prema groblju od Punte

Smece

Primljeno Smece

Divlje odlagalište

Riješeno Divlje odlagalište

Smece

Primljeno Smece

Smece

Primljeno Smece

Smece

Primljeno Smece

Divlje odlagalište otpada u centru grada

Riješeno Divlje odlagalište otpada u centru grada

Divlje odlagalište Vitezićeva ulica

Riješeno Divlje odlagalište Vitezićeva ulica

Kontejner se dugo ne prazni

Riješeno Kontejner se dugo ne prazni

Opet romi i otpad

Riješeno Opet romi i otpad

Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Gomila smeča na kraju Paganorske ulice

Riješeno Gomila smeča na kraju Paganorske ulice

Srusene kante

Primljeno Srusene kante

Kante, klupe i stepenik

Primljeno Kante, klupe i stepenik

prepuno smeća

Riješeno prepuno smeća

Pošišat grmlje

Primljeno Pošišat grmlje

nevrijeme je polomilo granje

Primljeno nevrijeme je polomilo granje

Potrebno pokupit

Riješeno Potrebno pokupit

Prometni znak Stop je sakriven pod granama stabla

Primljeno Prometni znak Stop je sakriven pod granama stabla

Lovor

Primljeno Lovor

Potrebno je ukloniti zemlju s kolnika

Primljeno Potrebno je ukloniti zemlju s kolnika

Smece

Riješeno Smece

Ilegalni otpad

Riješeno Ilegalni otpad

Nevrijeme porušilo je veliki dio raslinja

Primljeno Nevrijeme porušilo je veliki dio raslinja

Građevinski otpad na šumskom putu u Valdebeku

Primljeno Građevinski otpad na šumskom putu u Valdebeku