Slučaj ulice Šantamarina

Riješeno Slučaj ulice Šantamarina

Napušteno vozilo na trotoaru

Riješeno Napušteno vozilo na trotoaru

Ilegalno odložen građevinski otpad

Riješeno Ilegalno odložen građevinski otpad

Potrebna sanacija ceste

Riješeno Potrebna sanacija ceste

Previše blata

Riješeno Previše blata

Problem ne asvaltirane ceste

U izradi Problem ne asvaltirane ceste