SmeĆe bačeno u šumu prema groblju od Punte

Primljeno SmeĆe bačeno u šumu prema groblju od Punte

Smece

Primljeno Smece

Izbacen asfalt

Primljeno Izbacen asfalt

Smece

Primljeno Smece

Smece

Primljeno Smece

Smece

Primljeno Smece

Srusene kante

Primljeno Srusene kante

Kante, klupe i stepenik

Primljeno Kante, klupe i stepenik

Pošišat grmlje

Primljeno Pošišat grmlje

nevrijeme je polomilo granje

Primljeno nevrijeme je polomilo granje

Prometni znak Stop je sakriven pod granama stabla

Primljeno Prometni znak Stop je sakriven pod granama stabla

Lovor

Primljeno Lovor

Potrebno je ukloniti zemlju s kolnika

Primljeno Potrebno je ukloniti zemlju s kolnika

Nevrijeme porušilo je veliki dio raslinja

Primljeno Nevrijeme porušilo je veliki dio raslinja

Građevinski otpad na šumskom putu u Valdebeku

Primljeno Građevinski otpad na šumskom putu u Valdebeku

Grafiti

Primljeno Grafiti

Svakodnevno auto parkiran od jutra do mraka na cesti ulaz na otok Katarina

Primljeno Svakodnevno auto parkiran od jutra do mraka na cesti ulaz na otok Katarina

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Površina za pse

Primljeno Površina za pse

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Potreban rukohvat radi starijih osoba

Primljeno Potreban rukohvat radi starijih osoba

Stepenice na plaži

Primljeno Stepenice na plaži

Napušteni motocikli

Primljeno Napušteni motocikli

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Napušteni auto u krležinoj 31 vruda

Primljeno Napušteni auto u krležinoj 31 vruda