Srušeni ormarić

Primljeno Srušeni ormarić

Sadnja stabla

Primljeno Sadnja stabla

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Krupan otpad

Primljeno Krupan otpad

Odbačene wc školjke

Primljeno Odbačene wc školjke

Lažni zvuk orlova tetrijeba

Primljeno Lažni zvuk orlova tetrijeba

 Potrebno saniranje ukrasa

Primljeno Potrebno saniranje ukrasa

Potreban parkić

Primljeno Potreban parkić

Prijedlog za bolje vrednovanje Renata Pernića

Primljeno Prijedlog za bolje vrednovanje Renata Pernića

Link na web stranici Grada

Primljeno Link na web stranici Grada