Ruglo u samom centru grada

Primljeno Ruglo u samom centru grada

Nakrivljena ulična rasvjeta

Primljeno Nakrivljena ulična rasvjeta

Zatvaranje zgrade

Primljeno Zatvaranje zgrade

Rasterećenje prometa

Primljeno Rasterećenje prometa

Pošarane ovce

Primljeno Pošarane ovce

Red i mir

Primljeno Red i mir

Ilegalno korištenje javne površine

Primljeno Ilegalno korištenje javne površine

Kontinuitet nogostupa

Primljeno Kontinuitet nogostupa

Krupni otpad na pločniku

Primljeno Krupni otpad na pločniku

Lažni zvuk orlova tetrijeba

Primljeno Lažni zvuk orlova tetrijeba

 Potrebno saniranje ukrasa

Primljeno Potrebno saniranje ukrasa

Prijedlog za bolje vrednovanje Renata Pernića

Primljeno Prijedlog za bolje vrednovanje Renata Pernića

Link na web stranici Grada

Primljeno Link na web stranici Grada