Izbacen asfalt

Primljeno Izbacen asfalt

Grafiti

Primljeno Grafiti

Svakodnevno auto parkiran od jutra do mraka na cesti ulaz na otok Katarina

Primljeno Svakodnevno auto parkiran od jutra do mraka na cesti ulaz na otok Katarina

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Površina za pse

Primljeno Površina za pse

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Potreban rukohvat radi starijih osoba

Primljeno Potreban rukohvat radi starijih osoba

Stepenice na plaži

Primljeno Stepenice na plaži

Napušteni motocikli

Primljeno Napušteni motocikli

Parkiranje na zelenoj povrsini

Primljeno Parkiranje na zelenoj povrsini

Napušteni auto u krležinoj 31 vruda

Primljeno Napušteni auto u krležinoj 31 vruda

Komarci

Primljeno Komarci

Zauzimanje javne površine

Primljeno Zauzimanje javne površine

Potrebna prometna ogledala

Primljeno Potrebna prometna ogledala

Protiv Taxia

Primljeno Protiv Taxia

Prijedlog za bolji tok prometa

Primljeno Prijedlog za bolji tok prometa

Ometanje javnog reda i mira (sakupljači starog otpada)

Primljeno Ometanje javnog reda i mira (sakupljači starog otpada)

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad

Jako loš odvoz smeća

Primljeno Jako loš odvoz smeća

HITNO potrebna sanacija ruba kolnika

Primljeno HITNO potrebna sanacija ruba kolnika

Prometna ne-kultura

Primljeno Prometna ne-kultura

Ljepljenje oglasa

Primljeno Ljepljenje oglasa

Ne-kultura vlasnika psa

Primljeno Ne-kultura vlasnika psa

Ilegalni otpad

Primljeno Ilegalni otpad