Ispravak

Tekst prijave

Na stranici Grada Pula https://www.pula.hr/hr/vodici/za-gradanstvo/policija-u-zajednici/ već je dugo naveden pogrešan podatak o načelniku PP Pula.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!