Jeromelina

Tekst prijave

Odbačena gume u Jeromelinoj

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.13. svibnja 2023. 14:15

    Nadležna služba je prošla lokaciju i uklonila navedeni otpad