Parkiranje

Tekst prijave

Parkirna mjesta OB Pula! Napravite kvalitetnu regulaciju parkirnih mjesta na području parkinga OB Pula. Odvojite mjesta za radnike i pacijente, proširite i iscrtajte nova parkirna mjesta, danas sam jedva ušla u auto, kroz vrata suvozača, trudnica u 8 mj trudnoće i majke sa djecom, kolicima nema šanse da uspiju ući i izaći iz automobila!! A isto tako i pacijenti starije dobi i slabe pokretljivosti. Uostalom kako postoje mjesta za invalide napravite i jedan red parkinga samo za majke sa djecom i kolicima. Potrebna je rampa ili drugačija regulacija za sprečavanje parkiranja osoba koje ne idu u bolnicu već šetaju u grad.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!