Arsenalska

Tekst prijave

Na Bulevaru(Arsenalska) od pošte do malog kružnog za Stoju ima 49 šahtova. Što znači da godišnje desna strana auta udari 17885 puta od šaht u jedan kotać što znači da je to sveukupno 35770 puta u oba dva kotača . Pitam gradonačelnika kada će to urediti?? Za poboljšanje te ceste cijevi i te šahtove bi trebalo staviti ispod nogostupa jer tuda prolaze teški kamioni od cementare i naravno zabraniti promet tim teškim kamionima Bulevarom.

Lokacija

  1. Prijavitelj
    Prijavitelj27. listopada 2021. 09:13

    Poštovani, u Arsenalskoj ulici ima 16 šahtova od Pošte do skretanja za Stoju. Kanalizacija se ne može smještati u nogostupe jer se ona kao najdublja smješta u kolnik. Nogostupi su zauzeti s instalacijama HEP-a i HT-a. Sanacija šahtova u Arsenalskoj ulici predviđena je za 2022. godinu.

  2. Prijavitelj
    Prijavitelj27. listopada 2021. 19:20

    Dobro po vašem onda lupi 5.840 tj 11.680 puta ali provozajte se po arsenalskoj pa će te vidjeti da je moj izračun točan. Drugo kada budete sanirali provjerite projekte i pogledajte dali su ti školovani inženjeri opet stavili te otvore, šahtove ili kako se već zovu te rupetine točno na kotać od auta, može se Onda sve te rupetine staviti da prolaze kroz sredinu između dva kotača. Većina Cest po puli ti šahtovi čupaju po kotačima kao da inženjeri to namjerno rade i natječu se tko će više udaraca napraviti.