Na korištenje web servisa Smart Pula u vlasništvu Kinetic d.o.o. i svih njegovih dijelova, uključujući aplikacije za mobilne uređaje bez obzira na vrstu platforme s koje se pristupa, primjenjuju se ovi uvjeti korištenja.

Autor web servisa je Kinetic d.o.o., Rovinj, M. Garbina 3, OIB: 43770176773, koji ovim uvjetima utvrđuje prava i obveze autora, Naručitelja i korisnika usluge prilikom korištenja istih. Sklapanjem ugovora o korištenju web servisa Smart Pula između Naručitelja – grada, općine ili firme te Kinetic d.o.o. kao autora web servisa, korisnicima je omogućena prijava komunalnih problema putem ovog web servisa.

Korištenjem Smart Pula, korisnik prihvaća ove uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su Naručitelji i korisnici korištenjem web servisa Smart Pula ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim uvjetima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

Smart Pula

Niti jedan dio web servisa Smart Pula ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih. Kinetic d.o.o. korisnicima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja u sklopu web servisa. Svi korisnici imaju pravo koristiti sadržaje dostupne na Smart Pula ukoliko ne krše Uvjete korištenja, uključujući na teritoriju EU sukladno primjenjivim propisima. Kinetic d.o.o. će nastojati u što kraćem roku otkloniti bilo koji takav tehnički problem. Web servis Smart Pula sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane korisnika te linkova na vanjske stranice.

Smart Pula sadržaji objavljuju se u dobroj namjeri. Sve sadržaje web servisa Smart Pula koristite na vlastitu odgovornost i Kinetic d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

AUTORSKA PRAVA

Kinetic d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne i vizualne materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje i/ili distribucija bilo kojeg dijela i/ili sadržaja web servisa Smart Pula smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Isto se primjenjuje na sadržaje koje su na Smart Pula postavili ili na koje imaju pravo drugi korisnici.

Sadržaj na Smart Pula isključivo je informativnog karaktera i zaštićen autorskim pravima. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljene na Smart Pula ne smiju se reproducirati, distribuirati ili neovlašteno koristiti bez izričitog pristanka Kinetic d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Kinetic d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljene na Smart Pula mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Informacije koje Kinetic d.o.o. objavljuje na ovoj stranici smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Kinetic d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovoj stranici.

LINKOVI NA VANJSKE STRANICE

Smart Pula sadrži linkove na web stranice trećih osoba. Kinetic d.o.o. linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan web stranica Smart Pula usluge i Smart Pula aplikacije. Sadržaj izvan Smart Pula korisnici koriste na v lastitu odgovornost. Preporučujemo da se prilikom posjeta mrežnoj stranici na koju Vas je odvela poveznica upoznate s postavkama privatnosti te mrežne stranice. Mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društava, nemamo nadzor i ne odgovaramo za politiku privatnosti i upozorenja o zaštiti privatnosti bilo kojih stranica ili usluga koje pružaju treće strane.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na Smart Pula korisnici se ne moraju prijavljivati te su prijave POTPUNO ANONIMNE.

Kinetic d.o.o. ne pohranjuje podatke korisnika koje sam korisnik nije unio putem opisa prijave, fotografije ili lokacije.

Korištenjem Smart Pula potvrđujete svoju suglasnost s Obavijesti o privatnosti korisnika web servisa Smart Pula. Molimo vas da se upoznate s navedenim pravilima prilikom korištenja Smart Pula.

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

Kinetic d.o.o. sa sjedištem u Rovinju, M. Garbina 3, OIB: 42177896849, kao voditelj obrade podataka pripremio je za Vas ovu Obavijest u namjeri da Vas upozna s postupkom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

25.05.2018. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – „GDPR“) stupa na snagu u svim zemljama Europske unije pa tako i u Hrvatskoj. Osnovna svrha Uredbe je veća kontrola pojedinca nad njihovim osobnim podacima. Kako bismo mogli djelovati u skladu s GDPR zahtjevima o suglasnosti, dužni smo prikupiti potvrde naših korisnika o suglasnosti s primanjem naših sadržaja.

Sklapanjem ugovora o korištenju web servisa Smart Pula između Naručitelja – grada, općine ili firme te Kinetic d.o.o. kao autora web servisa, Vama kao korisniku omogućena je prijava komunalnih problema putem ovog web servisa. Komunalne probleme možete prijaviti putem internet stranice Smart Pula ili putem besplatne mobilne aplikacije.

Koje vrste podataka prikupljamo i u koju svrhu?

Ukoliko koristite Smart Pula internet stranicu, za prijavu komunalnog problema nije nužno upisati vaše osobne podatke. Kinetic d.o.o. s toga nije odgovoran za objavu podataka koje korisnik samovoljno upisuje u prijavu koja je javna na internet stranici Smart Pula.

Ukoliko koristite Smart Pula mobilnu aplikaciju, za prijavu komunalnog problema, lokacija na kojoj želite prijaviti komunalni problem može se prikupiti putem GPS sustava Vašeg mobilnog uređaja te fotografija komunalnog problema (prikuplja se fotografiranjem, korištenjem kamere Vašeg mobilnog uređaja).

Za mogućnost pregleda "Mojih prijava" na mobilnoj aplikaciji ista pri instalaciji nasumice generira jedinstveni ključ koji nije vezan uz osobne podatke korisnika. Taj se ključ koristi pri listanju prijava poslanih sa tog uređaja te garantira potpunu anonimnost korisnika.

Navedene podatke prikupljamo i obrađujemo jer je to nužno za prijavljivanje komunalnog problema, i to uz Vašu posebnu i izričitu suglasnost. Korisnik je potpuno svijestan podataka koje samovoljno šalje i objavljuje javno na stranici Smart Pula

Kako koristimo podatke koje korisnici šalju?

Primatelj informacija koje se šalju putem usluge Smart Pula je Naručitelj usluge – grad, općina ili firma na čijem ste području izvršili prijavu komunalnog problema, isključivo u statističke svrhe povijesnog pregleda svih prijavljenih problema na području toga grada ili općine. Podaci poslani putem tog servisa se javno objavljuju i korisnik je toga svjesan. Od korisnika se ne traže osobni podaci prilikom slanja prijave ili prijedloga te isti ih samovoljno javno objavljuje na servisu Smart Pula. Kinetic d.o.o. se zato ne smatra odgovornim zbog objave osobnih podataka na Smart Pula. Naručitelj usluge – grad, općina ili firma može u svakom trenutku dati zahtjev za brisanje pojedinih prijava i podataka objavljenih na web servisu Smart Pula.

Kinetic d.o.o. putem web servisa Smart Pula ne prikuplja svjesno osobne podatke svojih korisnika!

Kontakt

Ako imate bilo kakvo pitanje ili ako želite iskoristiti bilo koje svoje pravo, obratite nam se e-poštom na adresu info@kinetic.hr ili pismeno na adresu Kinetic d.o.o., M. Garbin 3, 52210 Rovinj. Po želji se možete obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka na gore navedenu adresu e-pošte ili adresu sjedišta.

OBVEZE KORISNIKA PRI KORIŠTENJU WEB SERVISA Smart Pula

Kinetic d.o.o. ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.

Kinetic d.o.o. ni na koji način ne odgovara za sadržaje koje korisnici ostavljaju na stranicama ili ih dostavljaju putem aplikacija za mobilne uređaje. Korisnici preuzimaju odgovornost da su informacije i fotografije koje su dostavili istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih informacija i fotografija neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba. Kinetic d.o.o. ima pravo omogućiti objavu takvih informacija i fotografija u sklopu Smart Pula web servisa bez naknade korisniku. Ukoliko se utvrdi ili razumno sumnja da je sadržaj koji su korisnici dostavili nezakonit, neprikladan ili se njime krše prava treće strane, takav sadržaj će odmah po primitku informacije o njegovoj neispravnosti biti uklonjen sa Smart Pula.

Kinetic d.o.o. neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja usluge.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja web servisa Smart Pula, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

  • objavljivanje sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
  • objavljivanje informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
  • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka korisnika usluge.

Kinetic d.o.o. zadržava pravo ukloniti sadržaj koji procjeni nepodobnim i/ili protivnim ovim Uvjetima korištenja i/ili propisima.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, Kinetic d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Uvjetima korištenja.

Kinetic d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom s adržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Kinetic d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu web servisa Smart Pula.

DOSTUPNOST Smart Pula

Web servis Smart Pula koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Kinetic d.o.o. kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup Smart Pula internet stranici ili aplikacijama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Kinetic d.o.o.

Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz tog razloga Kinetic d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Kinetic d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovog web servisa.

MODIFICIRANJE I PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Kinetic d.o.o. zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja usluge. Svaka promjena bit će objavljena na adresi www.Smart Pula. O važnim promjenama i dopunama Kinetic d.o.o. može obavijestiti korisnike i/ili objavljivanjem na stranici Smart Pula i/ili putem e-maila. Korištenjem bilo kojeg sadržaja u sklopu web servisa Smart Pula smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.

Ova pravila su na snazi od 01. rujna 2021. godine.