Benediktinske

Tekst prijave

Molim vas da se ukloni ovaj piter sa javne površine!

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo14. ožujka 2023. 07:54

    Komunalni redari su obišli navedenu lokaciju na adresi Benediktinske opatije i utvrdili da se predmetne vaze ne nalaze na javnoj površini, već na k.č. *174, koja je u privatnom vlasništu.