Benediktinske

Tekst prijave

Koju dozvolu imaju ova vozila da mogu tamo parkirati i tko sve ima pristup toj površini?

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo18. rujna 2023. 08:31

    Komunalni redari su otišli na predmetnu lokaciju i na zatečena vozila u prekršaju ostavili kaznu.