Benediktinske

Tekst prijave

Otpad i neprimjereno parkiranje kod rimskog mozaika.

Lokacija

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.15. kolovoza 2023. 14:50

    Poštovana/i Vozilo iz Vaše prijave parkirano je na k.č.br. *119, MB 324256 k.o. PULA, koja je u privatnom suvlasništvu, tj. nije javna površina.