Bolja

Tekst prijave

Problem odvoza otpada U mnogim dijelovima grada, pa tako i na Kaštanjeru građani koji žive u višestambenim zgradama nemaju mogućnost plaćanja odvoza otpada po principu onečišćivač plaća, odnosno da se odvoz plaća po količini proizvedenog komunalnog otpada. Otkako je uveden novi fiksni cjenik, cijena odvoza za našu obitelj je porasla za 400% za što mislim da nikako nije pravedno jer smo izdvajanjem korisnog otpada količinu komunalnog otpada sveli na minimum. Kada bi svatko imao priliku platiti točno onoliko koliko je proizveo otpada vjerujem da bi se potaknulo recikliranje i kod onih koji to do sada nisu prakticirali, a rezultat toga bi bile manje količine smeća koje je potrebno voziti na ionako preopterećeni Kaštijun.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!