Dječeje

Tekst prijave

Dječje igralište Veli Vrh - u raspadnom stanju, igrala potrebno obnoviti, obojati, vratiti i ljuljačke koje su maknute prije više od 6 mjeseci...

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Castrum Pula 97 d.o.o.
    Castrum Pula 97 d.o.o.17. listopada 2023. 07:56

    Oštećena drvenarija zamijenjena