Dj.igralište

Tekst prijave

Moli se Grad da razmotri uklanjanje drvene nadstrešnice koja se nalazi na dječjem igralištu na punti. Nadstresnica ne sluzi ničemu osim da je mjesto okupljanja klošara i pijanaca (a ljeti prenoćište beskućnika) koji iza sebe svakodnevno ostavljaju hrpe smeća, razbijenog stakla i miris urina. Osim toga, dječjem igralištu na samom ulazu u grad je hitno potrebna temeljita rekonstrukcija.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!