Gregovica

Tekst prijave

3. Puta unutar 6 mjeseci šaljemo istu prijavu

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo16. veljače 2024. 14:19

    Poštovana/i, Predmetno vozilo nalazi se na k.č.br. 663/1, k.o. PULA u suvlasništvu: Suvlasnički dio: 2000/9625 OB Pula , OIB: 16089706543, Santoriova ulica - Via Santorio Santorio 24A, Pula 52100 Pula (Pola), Hrvatska Suvlasnički dio: 7625/9625 ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA , OIB: 90017522601, DRŠĆEVKA 3, 52000 Pazin, Hrvatska