Hidrobaza

Tekst prijave

Na Hidrobazi je potrebno poravnati šljunak, odnosno vratiti ga u more.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!