Jeromelina

Tekst prijave

Visoka trava, potrebno pokositi u ulici Viktora Jeromele kod broja 68 na Velom Vrhu

Lokacija

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.15. svibnja 2023. 17:14

    Navedena lokacija je na k.č.br. 501/132, k.o. GALIŽANA, koga je privatno vlasništvo.