Kapitolinski

Tekst prijave

Pored same gradske vijećnice nalaze se prljave kante za smeće i fasada iza kante prljava od bacanja otpada.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!