Koparska

Tekst prijave

Koparska 27, 29, 31 Neregistrirano vozilo na javnoj površini već tri godine Zar je moguće da ne postoji nikakav zakon koji bi mogao stati na kraj osobama koje vuku za nos službe koje su zadužene za uklanjanje neregistriranih vozila sa javne površine! Ovo vozilo je neregistrirano pune tri godine, obavijest da se treba maknuti sa javne površine je dobio u ljeto 2023. Vlasnik je maknuo obavijest i pomaknuo auto 20 metara dalje, doslovno, moglo ga se vidjeti bez ikakvog problema. Tamo je ostao nekoliko tjedana, da bi opet bio vraćen na ovaj isti položaj krajem 2023 i izgleda tamo će ostati idućih tri godine ili više, bez registracije, dok se valjda ne raspadne... Molim nadležne službe da napokon riješe ovaj slučaj. Hvala!

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo31. siječnja 2024. 13:04

    Poštovani, vozilo je u postupku uklanjanja, kad Pauk bude na raspolaganju.