Koparska

Tekst prijave

Vlasnici stana u prizemlju zgrade u Puli, Koparska ul. 60, izbacili su cigle iz stana i tako stoje u okućnici zgrade već sigurno godinu dana. Molim Vas da se iste uklone.

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Redarstvo
    Redarstvo6. ožujka 2024. 13:14

    Stranka je postupila po nalogu Komunalno prometnog redara i uklonila predmetne stvari (cigle) sa dijela javne površine na navedenoj adresi.