Kosova

Tekst prijave

Molim vas hitnu košnju “zelenog trokuta” na križanju Kosove i Valvazorove. Trava je preko koljena, a na trokutu se nalazi i spremnik za odlaganje stakla. U mjesecu krpelja ovo je dosta hitno za obaviti. Hvala!

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!