Kritika

Tekst prijave

Sramotno je da i vaši odgovori jesu svaki dan sve veća laž. Nedavno ste odgovorili da će na ovoj površini ostati sve u takvom stanju i da se neće betonirati. Radove koji su se izvodili ste opisali kao čišćenje o ravnanje površine. Prigovor je bio zbog betonizacije cijelog grada. Niste izdržali niti pola godine a pregazili ste svoju izjavu. Parking je jedna od najgorih opcija, gotovo jednako kao i pogodovanje vlasnicima šoping centara. Tu mora ostati zelena površina. Za parking ima mjesta ispod površine zemlje. Nedopustivo je da nesposobne vlasti uništavaju svaku zelenu površinu a onda nekažnjeno odlaze.

Lokacija

  1. Grad Pula
    Grad Pula19. travnja 2022. 11:14

    Poštovani, zahvaljujemo vam na vašoj reakciji. Predmetna površina se neće betonirati te će služiti kao privremena parking lokacija.