Krležina

Tekst prijave

Krležina ,građevinski i ostali otpad na javnoj površini na kojoj su plinski ,kanalizacijski i telefonski šahtovi prekriveni otpadom odbačenim iz dvorišta B.

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Redarstvo
    Redarstvo17. veljače 2023. 14:53

    Obilaskom terena komunalni redari su utvrdili da je sporni otpad uklonjen sa javne površine.