Labinska

Tekst prijave

Popravak ceste na ulazu u carinsku-poslovnu zonu na Labinskoj ulici

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom
    Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom7. travnja 2023. 10:58

    Nadležna tijela sanirali su predmetno oštećenje na cesti.