Lindarski

Tekst prijave

Lindarski prilaz - Blokiran izlaz iz garaže; parkiranje na nogostupu.

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Redarstvo
    Redarstvo8. ožujka 2023. 14:32

    Prometni redari su postupili prema prijavi i vlasniku vozila napisali kaznu za nepropisno parkiranje.