Lokacija

Tekst prijave

Lokacija Valjane - Zelenika uz obalu.

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.24. siječnja 2023. 08:00

    Komunalni redari su dana 23.01.2023. obišli navedenu lokaciju, te slikali zatečeno stanje i proslijedili nadležnoj službi Grada Pula na postupanje

  2. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.25. siječnja 2023. 08:06

    Komunalni redari su dana 24.01.2023. u obilasku terena na navedenoj lokaciji utvrdili da su nadležne službe Grada Pula postupile prema primljenom zahtjevu i očistili krupni otpad.