Mohorovičićeva

Tekst prijave

Namještaj bačen pored kante.

Lokacija

Slike nakon intervencije

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!