Nobileova

Tekst prijave

Nobileova ulica, od Zadarske do Vukovarske ulice Stupovi javne rasvjete skriveni granama, bilo bi dobro podrezati grane jer će lišće uskoro značajno smanjiti osvjetljenost (a neke svjetiljke već imaju smanjenje osvjetljenja protokom vremena). Isti problem se javlja u parku na križanju Vukovarske i Nobileove. Prilikom obnove parka nije se podrezalo grane, pa stup rasvjete usred parka ulazi u grane koje kad prolistaju znatno smanje osvjetljenost parka (a samo svjetlo ne uspijeva korektno osvijetliti park), a svakim vjetrom otkidaju se manje grane i padaju na pod. Isti problem grana je i na potezu Štiglićeva i Nobileova.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!