Olupina

Tekst prijave

Već 20 godina čami i čeka

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo12. listopada 2023. 14:58

    Poštovana/i, Vozilo se nalazi na k.č.br. 663/1, MB 324256 k.o. PULA u vlasništvu OB Pula, pa bi se trebalo njima obratiti za uklanjanje predmetnog vozila.